Administrativ

Președinte:


Director adjunct:

Dr.ing.Lucian Cuibus

Compartiment Financiar-contabil:

Claudia Moldovan - insp. specialitate IA


Letitia Cîrlig - insp. specialitate IA


Alina Turdean - insp. specialitate IA


Mătieș Gabriela - referent specialitate IA

Compartiment Achiziții publice:

Laura Buduru – insp. specialitate IA

Compartiment Granturi:

Ana Jucan- insp. specialitate IA

Compartiment Resurse umane - Salarizare:
Pripon Floare - Referent specialitate IA


Compartiment Juridic:

Mocan Petre –consilier juridic IA

Compartiment Secretariat-Registratura:Compartiment intern Audit:

Relatii Publice:

Șef Birou Tehnic-administrativ/Patrimoniu:

Compartiment Tehnic-administrativ:

Ana Neagota– insp. specialitate IA


Dumitru Pop– Muncitor calificat IAttila Ferencz– Muncitor calificat I
Compartiment Patrimoniu:

Ramona Culda– insp. specialitate IA

Serviciul intern de prevenire și protecție:

Compartiment IT:

Adrian Covaciu– insp. specialitate IA

Telefon: 0769295130

E-mail: it@acad-cj.ro