Conferințele Institutului „Arhiva de Folclor a Academiei Române”


Organizator:
Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”


Prezintă:

Academician Mihai Bărbulescu

ION TALOȘ, Universitatea din K ö ln, Instit utul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”,

BOGDAN NEAGOTA, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca