Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române

SCOSAAR

Departamentul Filiala Cluj-Napoca

Academia Română organizează studiile universitare de doctorat în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale şi Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu completările şi modificările ulterioare.

Academia Română este instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat prin Şcoala Doctorală numită Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române – SCOSAAR. Organizarea studiilor universitare de doctorat se face pe baza Regulamentului SCOSAAR, aprobat de Prezidiul şi Adunarea Generală a Academiei Române.

Obiectivul fundamental al organizării şi desfăşurării studiilor universitare de doctorat în SCOSAAR îl constituie formarea specialiştilor de elită, înalt calificaţi, pentru cercetarea ştiinţifică academică, pentru învăţământul universitar şi pentru domenii de activitate administrativă şi managerială.


Date de contact:
Academia Română Calea Victoriei 125, Sector 1, 010071 Bucureşti
Telefon: +4 021 212 86 40
Fax: +4 021 312 02 09

Institutele afiliate SCOSAAR