Misiune

Prin activitatea pe care o desfășoară, Filiala din Cluj-Napoca a Academiei Române contribuie la dezvoltarea cunoașterii și la influențarea...

Read More

Istoric

Înfiinţarea supremei instituţii de cultură şi de ştiinţă a României a fost precedată de constante şi susţinute eforturi...

Read More

Evenimente

Instituția inițiază și organizează manifestări științifice și culturale, menite să contribuie la progresul societății românești...

Read More
Pentru rezervări săli ședințe accesați secțiunea de interes public

Actualitate

20-22 iunie 2024


Sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Orașelor din România. Ediția a XXX-a


citește

21-22 iunie 2024


Conferința internațională de Studii ale Romanului. Migrație și inegalitate economică în istoria romanului: Discursuri, reprezentări, (re)construcție identitară


citește

20 iunie 2024


Simpozionul „Justiția și istoria - interferențe, influențări și condiționări reciproce”


citește

6-7 iunie 2024


Conferința națională: Cercetări de teren. Perspective lingvistice și etnografice


citește

7 iunie 2024


Lansare de carte: Viețile sociologului. Academicianul Mihail M. CERNEA în dialog cu Zoltán Rostás


citește

6 iunie 2024


Lansare de carte: Rozalia Colciar, Feleacul (județul Cluj). Monografie lingvistică


citește

22 mai 2024


Maratonul Istoriei 2024 – Eroul Național Avram Iancu


citește

16 mai 2024


Prezentări de carte


citește

13 mai 2024


Prelegere The Professor, the Ardelenii, and Transilvania Istoricul, Ardelenii și Transilvania


citește

06 martie 2024


Lansarea publică a proiectului „Documente papale și curiale în România (cca. 1250-1600)


citește

30 ianuarie 2024


Cercetare umanistă și inovare în mediul academic clujean. Workshop de deschidere a proiectului GAR 2023-029: ADELIS


citește

23 ianuarie 2024


Unirea Principatelor Române 165: conferință și lansare de carte


citește

13 decembrie 2023


Sărbătoarea Istoriei. Reflecții Academice 2023.Lansări/Prezentări de carte


citește

21 noiembrie 2023


Acad. Doru Pamfil la Serile Radio Cluj – 21 noiembrie 2023


citește

06-07 noiembrie 2023


Conferințele Institutului „Arhiva de Folclor a Academiei Române”


citește

13 octombrie 2023


„ZILELE ACADEMICE CLUJENE". Ediția a XXXVI-a


citește

14-15 septembrie 2023


Conferința Internațională „ZILELE SEXTIL PUȘCARIU". Ediția a VI-a


citește

16-19 august 2023


Festivalul Internaţional„LUCIAN BLAGA”, ediţia a XXIII-a


citește

20 iulie 2023


Arheologul clujean Sorin Cociș, senior cercetător în cadrul Academiei Române,omagiat la aniversare


citește

17 iulie 2023


Acad. Doru Pamfil: Academia Română nu este eligibilă pentru PNRR, dar găsește soluții


citește

14 iulie 2023


–Conexiuni culturale între Franța și România. George Enescu și Muzicienii Români la Paris


citește

06 iulie 2023


–Lansare volum - Mitropolitul Andrei Șaguna. O biografie culturală.


citește

Vezi mai multe

Informații publice

Dreptul cetățenilor la informaţiile de interes public este reglementat prin Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, şi prin Normele metodologice de aplicare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 123/2002.


Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001
Inspector de specialitate debutant Andreea Pantiloi
Relații Publice
relatii.publice@acad-cjro

Telefon: 0736.366.737

Accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează prin:
- Afişare la sediul Academiei Române Filiala Cluj-Napoca
- Pagina de internet a Academiei Române Filiala Cluj-Napoca
- Consultare la sediul Academiei RomâneFiliala Cluj-Napoca
- Mijloacele de informare în masă
- Publicare în Monitorul Oficial al României


Cererile scrise privind liberul acces la informaţii de interes public vor fi înaintate către secretariatul Academiei Române Filiala Cluj-Napoca prin:
- servicii de poştă/curierat: Republicii nr.9, Cluj-Napoca
- e-mail: relatii.publice@acad-cj.ro
- depunere direct la sediul Academiei Române Filiala Cluj-Napoca situat la adresa menţionată mai sus.

Anterior formulării unei solicitări către Academia Română Filiala Cluj-Napoca privind liberul acces la informaţiile de interes public recomandăm consultarea documentelor publicate pe pagina de internet a instituției: www.acad-cj.ro.

Parteneriate


Prin programul „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și post-doctorală” finanțat prin contractul POSDRU 159/1.5/S/137832 Academia Română, Filiala Cluj-Napoca a creat Rețeaua de parteneriat Minerva între universități, centre de cercetare, companii și instituții europene relevante pe piața muncii în domeniul cercetării.

Scopul rețelei este de a asigura debutul și consolidarea carierei în cercetare pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali înmatriculați în cadrul proiectului MINERVA- Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și post-doctorală, precum și pentru doctoranzii și cercetătorii postdoctoranzi care își desfășoară activitatea în cadrul instituțiilor partenere. Cadrul de constituire a rețelei Minerva se înțelege a fi un fundament al garanției colective a calității și bunelor practici în cercetare, promovate de către instituțiile semnatare și un început al unei structuri de colaborare științifică pentru viitor, între instituțiile semnatare și cele care vor adera ulterior.

Acorduri de parteneriat


- Accademia di Romania
- Institute for Cultural Diplomacy
- Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest
- Masarykova Univerzita, Faculty of Arts
- Centro Studi Adria-Danubia
- Hungarian Academy of Sciences, Institute of Archaeology
- The National Institute of Archaeology with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences
- Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”
- Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția
- Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
- Istituto Storico Austriaco a Roma
- Muzeul de Artă din Cluj-Napoca
- Muzeul Etnografic al Transilvaniei
- Universitatea din Oradea
- Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”

- Universita Degli Studi Roma Tre. Dipartimento di Scienze Politiche
- Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
- Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
- Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia
- University of Alicante
- The School of Arts and Humanities of the University of Lisbon
- Universitatea „Ovidius” din Constanța
- Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș
- University of Presov
- The Departement of Humanistic and Social Sciences of the University of Sassari
- University of Torino
- University of Siena
- Universitatea de Stat din Moldova
- Universtatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Aici puteți accesa versiunea precedentă a site-ului Academiei Române filiala Cluj-Napoca